Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU KLAPP-COSMETICS.PL

 

 1. Definicje
  • Administrator KLAPP COSMETICS POLSKA spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąz siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej 131, 60-185 Skórzewo,REGON: 301900038, NIP: 7773219684, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397479, o kapitale zakładowym
   000,00 zł.
  • Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka elementów w tym np. IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
  • Polityka– niniejsza Polityka prywatności.
  • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Serwis KLAPP-COSMETICS.PL–serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://klapp-cosmetics.pl.
  • Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis KLAPP-COSMETICS.PL lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL opisanych w Polityce.
 2. Źródła Danych osobowych
  • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL Administrator zbiera Dane osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania przez Użytkownika z Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest reprezentantem (np. pracownikiem lubprzedstawicielem) kontrahenta, dane mogą być również pozyskane do kontrahenta.
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL
  • Korzystanie z Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL
   • Administrator przetwarza Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL, obejmujące w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL. Dane osobowe są przetwarzane w związku z niezbędnością przetwarzania w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Dane osobowe są przetwarzane przez okres przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
  • Formularz kontaktowy
   • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem, w tym: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu www, treści wiadomości.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Dane osobowe są przetwarzane maksymalnie przez 3 miesiące od dnia udzielenia odpowiedzi; dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej – na innej podstawie prawnej.
 1. Marketing
  • Komentowanie wpisów na blogu
   • Administrator umożliwia umieszczanie komentarzy wpisów umieszczanych na podstronie bloga w ramachSerwisuKLAPP-COSMETICS.PL. W tym celu Administrator przetwarza: imię, adres e-mail oraz treść komentarza.
   • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika do przetwarzania danych osobowych w związku
    z umieszczonym komentarzem. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.
   • Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
  • Lista gabinetów KLAPP
   • Administrator informuje Użytkowników o gabinetach kosmetycznych lub innych miejscach (hotelach, spa), gdzie możliwy jest zakup kosmetyków KLAPP lub skorzystanie z zabiegów KLAPP. W przypadku gdy nazwa takiego miejsca zawiera dane osoby fizycznej, Administrator przetwarza dane obejmujące: imię, nazwisko oraz nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej.
   • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez podmiot prowadzący gabinetdo przetwarzania danych osobowych w związku z informacją umieszczoną w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
   • Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
  • Zespół KLAPP POLSKA
   • W Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL Administrator informuje osobach fizycznych, tworzących zespół KLAPP POLSKA. W tym celu Administrator przetwarza: imię, nazwisko oraz wizerunek osoby fizycznej.
   • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę wchodzącą w skład zespołu KLAPP POLSKA w związku z informacją umieszczoną w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
   • Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
 1. Portale społecznościowe
  • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku
   z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów,
   a także w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w mediach społecznościowych (np. imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek).
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z mediów społecznościowych.
 2. Inne
  • Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL, ułatwienie korzystania z Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
   • Administrator przetwarza dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL (np. odwiedzone strony i podstrony, ilość spędzonego czasu, dane dotyczące historii wyszukiwania, adres IP itd.). Aktywność Użytkownika w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
   • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług, zapewnieniu bezpieczeństwa i poprawności funkcjonowania Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL, wykrywania nieprawidłowości oraz ochronie przed nadużyciami
    i atakami, jak również polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników
    w Serwisie KLAPP-COSMETICS.PL, a także ich preferencjiw celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
   • Dane osobowe są przechowywane przez okres przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  • Ustalenie, dochodzenie, obrona i egzekucja roszczeń
   • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, Administrator może przetwarzać niektóre podane przez Użytkownika dane osobowe: imię, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z usług Administratora, inne dane niezbędne do udowodnienia roszczenia, w tym rozmiarów szkody.
   • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.
   • Dane osobowe są przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
  • Kontakt z Użytkownikiem – rozpatrywanie wniosków, zapytań
   • W celu rozpatrzenia wniosków lub zapytań Użytkownika, Administrator przetwarza Dane osobowe podane we wniosku lub zapytaniu, jak również Dane dotyczące korzystania z Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL, będące podstawą wniosku lub zapytania.
   • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Administratorem, opartych na rzetelności i lojalności.
   • Dane osobowe są przetwarzane przez czas odpowiedzi na wniosek lub zapytanie. Dane osobowe są usuwane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia wniesienia wniosku lub zapytania.
  • Obsługa informatyczna
   • Administrator dba o zapewnienie należytej obsługi informatycznej Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL np. w zakresie zapewnienia serwerów, przesyłu danych itp. W tym celu przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgromadzone w ramach wszystkich wskazanych powyżej celów przetwarzania.
   • Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia obsługi informatycznej na właściwym poziomie. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu należytej obsługi informatycznej Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL.
   • Dane osobowe są przetwarzane przez okres przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika lub przez czas wskazany w przypadku pozostałych celach przetwarzania.
 1. Pliki cookies oraz podobne technologie
  • Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z plikami cookies umieszczona są w Polityce plików cookies [LINK].
 2. Czas przetwarzania danych osobowych
  • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Obowiązek podania Danych osobowych

Podanie niektórych Danych jest konieczne w celu skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora. Serwis KLAPP-COSMETICS.PL określa, podanie których Danych jest niezbędne w celu skorzystania z usługi (np. w celu umieszczenia komentarza). Konsekwencją niepodania tych Danych jest brak możliwości świadczenia przez Administratora określonych usług. Poza Danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, podanie innych Danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. Uprawnienia Użytkownika
  • Osobom, których Dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 • Prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
 • Prawo do sprostowania– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
 • Prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia Danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której Dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 • Prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim Dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje Dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych Danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją
  w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– osoba, której Dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której Dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
 • Prawo wycofania zgody– jeśli Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której Dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 • Prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której Dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  • na adres e-mail: marketing@klapp.com.pl,
  • pod numeremtelefonu: +48 61 8639296lub+48 61 8639290,
  • listownie pod adresem: KLAPP Cosmetics Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo.
  • Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
 • z jakiego uprawnienia Użytkownik chce skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.),
 • z jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi),
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
  • Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy
   o dodatkowe informacje.
  • Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
   W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  • Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 1. Odbiorcy Danych osobowych
  • W związku z realizacją usług Dane osobowe będą przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).
  • Dane osobowe mogą być również udostępniane organom władzy państwowej, na ich żądanie.
  • Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator dba o to, aby dostęp do Danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy
   i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

 • adres e-mail: marketing@klapp.com.pl,
 • telefon: +48 61 8639296lub+48 61 8639290,
 • adres korespondencyjny: KLAPP Cosmetics Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo.
 1. Zmiana Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

PODAJ WYSZUKIWANĄ FRAZĘ