Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych:

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony jest z reguły możliwe bez podania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie pobierane będą dane osobowe (np. nazwisko, adres i adres e-mail), dokonywane jest to dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Informujemy, że przekazywanie danych w internecie (np. w przypadku komunikacji przez internet) może wykazywać luki. Nie jest możliwa całościowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystywanie danych kontaktowych podanych w niniejszej nocie prawnej w celu przesyłania materiałów reklamowych, o które nie prosiliśmy jest wyraźnie zabronione. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przysyłania materiałów reklamowych, o które nie prosiliśmy, nawet w formie spamu.

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z wtyczki Facebook (przycisk "Lubię to")

Na naszej stronie zintegrowana jest wtyczka do serwisu Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczkę Facebook rozpoznają Państwo po logo Facebook i przycisku "Lubie to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebook znajdą Państwo tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Podczas odwiedzania naszej strony wtyczka stworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzyma tym samym informację, że ze swoim adresem IP odwiedzili Państwo naszą stronę. Jeśli klikną Państwo przycisk "Lubię to" będąc zalogowanym na koncie Facebook, mają Państwo możliwość linkowania naszych stron na Państwa profilu Facebook. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny naszych stron na Państwa koncie użytkownika. Informujemy, że jako oferujący nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz korzystania z Facebooka. Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Facebook http://pl-pl.facebook.com/policy.php

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkowywał odwiedziny naszej strony do Państwa konta użytkownika Facebook, proszę wylogować się z konta Facebook.

Ochrona danych dotycząca korzystania z Google Analytics

Strona ta używa Google Analytics, narzędzie analityczne Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "Cookies", danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają korzystanie ze strony. Informacje stworzone przez Cookie o wykorzytsywaniu tej strony przenoszone są z reguły na serwe Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie Państwa adres IP zostaje skrócony prze Google w niektórych krajach członkowskich UE i krajach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google korzysta z tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony, aby sporządzać raporty dotyczące aktywności strony i świadczyć inne usługi związane z wykorzystywaniem internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics łączony jest z pozostałymi danymi z Google.

Mogą Państwo udaremnić zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, informujemy, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji tej strony. Ponadto mogą Państwo udaremnić pobieranie danych sporządzonych przez Cookie i dotyczących korzystania z tej storny (łącznie z Państwa IP) oraz przekazaywaniu tych danych do Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują następującą wtyczkę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google +1

Pobieranie i przekazywanie informacji
Przy pomocy Google +1 mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Poprzez Google +1 inni użytkownicy otrzymują sperzonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, że dodali Państwo treść poprzez Google +1, jak również informacje o tej stronie, którą obejrzeli Państwo klikając Google +1. Państwa Google +1 może wyświetlać razem z Państwa nazwą profilową i zdjęciem w usługach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub profil google, lub na innych stronach. Google zapisuje informacje o działaniach Google +1 aby poprawiać usługi Google dla Państwa i dla innych. Aby używać Google +1 potrzebny jest widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę użytkownika. Nazwa ta jest wykorzystywana w usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę, która jest używana w części treści przez konto Google. Tożsamość profilu Google może być pokazywana innym uzytkownikom, którzy znają Państwa adres i dysponują innymi danymi identyfikacyjnymi.

Przeznaczenie zawartych informacji.
Obok opisanych celów udostępnione przez Państwa informacje wykorzystywane są zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych Google. Google publikuje możliwie obszerne statystyki o aktywności użytkowników Google +1 ewentualnie przekazuje je użytkownikom i partnerom.

Źródła: Disclaimer eRecht24, portal dot. prawa internetowego adwokata Sören Siebert, Facebook-Disclaimer eRecht24, oświadczenie o ochronie danych osobywych dla Google Analytics, oświadczenie o ochronie danych osobywych Google +1, dane źródłowe obrazki sporządzone przez generator noty prawnej e-recht24.de