Nota prawna

Informacje

KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poznańska 131,
60 – 185 Skórzewo (Polska)

Członkowie reprezentacji:
Prezes zarządu – Gerhard Klapp
Wiceprezes zarządu – Katarzyna Romczyk

Rejestracja wpisu:
Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000397479

Numer identyfikacji podatkowej:
Numer identyfikacyjny VAT : PL 777-321-96-84

Kontakt

+48 61 863 92 96
+48 61 863 92 90
e-mail: biuro@klapp.com.pl

www.klapp-cosmetics.pl

 

Polityka prywatności

§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony www.klapp-cosmetics.pl.
 2. Korzystanie ze strony www.klapp-cosmetics.pl nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu, wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, założyć konto użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.sklep.klapp-cosmetics.pl
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo, NIP 777-321-96-84, REGON 301900038, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000397479 (dalej również jako „Spółka”, „Administrator”).
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 2

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony.
 2. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ust. 1, to przede wszystkim:
  • imię i nazwisko,
  • adres zameldowania,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail).
  • nr telefonu
 3. W przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, Użytkownik, poza danymi o których mowa w ust. 2 powyżej wskazuje ponadto następujące dane osobowe:
  • firmę, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo wraz z oznaczeniem formy prawnej,
  • numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • adres siedziby,
  • adres do korespondencji,
  • numer NIP,
  • numer REGON.
 4. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą:
  • w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie składania i realizacji zamówień asortymentu znajdującego się w ofercie sklepu internetowego,
  • w zakresie rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku zwrotu towaru,
  • w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Użytkowników,
  • w celu przekazywania informacji o bieżącej ofercie sklepu, promocjach, produktach, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 5 należy kierować na adres biuro@klapp.com.pl

§ 3

 1. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o zmianę swoich danych osobowych podane w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym na stronie www.sklep.klapp-cosmetics.pl poprzez wysłanie maila z konta email podanego w rejestracji ze zmianami na adres biuro@klapp.com.pl
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z założonego konta na stronie www.sklep.klapp-cosmetics.pl, zwracając się z żądaniem usunięcia całego konta użytkownika poprzez wysłanie stosownej prośby na adres biuro@klapp.com.pl z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji w sklepie internetowym.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez:
  • Wysłanie z adresu poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji, prośby o zaprzestanie wysyłanie newslettera; prośby należy kierować pod adres biuro@klapp.com.pl
  • kliknięcie w link „rezygnacja z newslettera” umieszczany w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje marketingowe do Użytkownika,
  • zmianę ustawień swojego konta w sklepie internetowym, gdzie można anulować przesyłanie informacji marketingowych.
 4. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator strony www.sklep.klapp-cosmetics.pl zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w szczególności w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Spółką.

§ 4

 1. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., będąca administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników.
 2. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. zapewnia aby dane osobowe były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,
  • adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
  • przechowywane jedynie w niezbędnym okresie tj. do osiągnięcia celu przetwarzania,
  • przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
  • przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.
 3. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych z uwzględnieniem m.in. rozporządzenia Ministra Spraw Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

§ 5

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 6

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail biuro@klapp.com.pl
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników Portalu z 7- dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.klapp-cosmetics.pl

 

Źródła obrazów

© Artists | Dreamstime.com

© Klapp Cosmetics GmbH | www.klapp-cosmetics.com

 

Współpraca IT

JER IT SYSTEM
ul. Gronowa 39
61-655 Poznań

jeritsystem.pl

Projektowanie stron

HB-Internetservice GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 26
34369 Hofgeismar

www.brielmedia.de